Lundtofte Rideklub
 
 
Vedtægter - klik her
 
HUSK AT BLIVE MEDLEM AF LRK

Generalforsamling 21. februar 2017

Tiden nærmer sig for årets generalforsamling/ kåring af klubmestre og vi har sat datoen til tirsdag den 21. februar kl. 18. Generalforsamlingen afholdes i cafeen i Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6.

I forbindelse med generalforsamling vil der også blive kåret klubmestre m.m. for 2016.

Efter den officielle del vil der blive serveret lidt at spise og drikke. Vi vil derfor gerne have at I melder jer til på lundtofterideklub@hotmail.com senest den 15. februar.
 
Bestyrelsen gør opmærksom på at generalforsamlingen er for klubbens medlemmer (og forældre for medlemmer under 18 år).
Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage i spisning mod betaling af 75 kr.

Sæt kryds i kalenderen - kom glad og vis din støtte til klubben!
  
                                Agenda
     Generalforsamling i Lundtofte Rideklub
21. februar kl 18.00 i Lundtofte Medborgerhus

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Gennemgang af regnskab og budget
5. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter
    a. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
    a. Ingen indkomne forslag
7. Bestyrelsen
    a. Den nuværende bestyrelse ønsker ikke at fortsætte, men indstiller Pia Rieber, Camilla Sørensen, Heidi Holleris og Gitte Jensen som ny bestyrelse.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
   a. Nikita Rieber vil gerne være suppleant
9. Valg af udvalgsmedlemmer og webmaster
   a. Nyt stævneudvalg består af Pia Rieber, Ditte Olsen, Katja Schmidt og Mette Garlet
   b. Bo Skovgaard takker af som webmaster, der skal findes en ny
10. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
   a. Kristine Haut ønsker ikke genvalg, ny revisor skal findes
   b. Torben Vesterlund ønsker ikke genvalg, der skal findes en ny revisor suppleant
11. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der være kåring af klubmestre mm for 2016. Vi afslutter efterfølgende med lidt at spise.
Bestyrelsen gør opmærksom på at generalforsamlingen er for klubbens medlemmer (og forældre for medlemmer under 18 år).
Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage i spisning mod betaling af 75 kr.
Tilmelding til generalforsamlingen og spisning er nødvendig og skal ske via klubbens mail lundtofterideklub@hotmail.com. Sidste frist for tilmelding er 15. februar 2017

Stævner

Hold øje med klubbens planlagte stævner på DRF-GO.

 
Vi glæder os til at se Jer alle sammen til en masse gode stævner i 2017.
 
 

Ridebanen

Når der er weekend stævner/arbejdsdag eller andre arrangementer på ridebanen vil den være lukket - info om datoer og tider vil være at finde her.
 
Det er også en god idé at holde sig orienteret på klubbens facebook side.
Lundtofte Rideklub - lundtofterideklub@hotmail.com